Saturday, 9 July 2011

Modul Teknik Mengajar Cara Menulis Format Laporan

MODUL
TEKNIK MENGAJAR
CARA MENULIS
FORMAT LAPORAN

Disediakan oleh,
NAZMAL BIN MUSA
TEKNIK MENGAJAR CARA MENULIS FORMAT LAPORAN

A.        Lukis rajah segi tiga kaki sama dan tiga garis lintang sama panjang,

                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

B.        Labelkan dengan nombor 1 hingga 7.
      

                                                     

C.        Nyatakan fungsi-fungsi nombor tersebut.

                              1.            Tajuk Laporan

-          Huruf  besar pada pangkal kata
-          Digarisi
-          Kata sendi huruf kecil
-          Ditulis di tengah-tengah
               2.      Karangan
                        -     Pendahuluan
                        -     Isi-isi
                        -     Penutup
               3.      Pengakuan Pelapor
                        -     Contoh:   Disediakan oleh,
               4.      Tarikh
                        -     Bahagian kanan.
                        -     Nama bulan huruf  besar sepenuhnya
               5.      Tandatangan Pelapor
               6.     Nama Pelapor
                        -    Nama pelapor huruf besar sepenuhnya
                             Contoh:     FUZAIMI BIN MANSOR
               7.     Jawatan Pelapor
                             Contoh:     Setiausaha,
                                               Persatuan Bahasa Melayu.
                                               Sekolah Kebangsaan Malim.

Contoh Laporan